Usługi metalograficzne są bardzo zróżnicowane, dlatego niekiedy mogą obowiązywać dodatkowe warunki lub wymagania dotyczące konkretnych produktów (w tym ograniczenia wiekowe)

Po zamknięciu Konta użytkownik nie będzie mógł korzystać z usługi PSN ani produktów zakupionych w ramach tego Konta. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, które świadczą wybrane przez Panią/Pana usługi cyfrowe udostępnione w serwisie OBYWATEL. Dostęp do gier internetowych dla wielu graczy w systemie PS4 jest możliwy, tylko jeżeli użytkownik jest subskrybentem usługi PlayStation®Plus. Usługi metalograficzne http://metalografia-pik.pl/ są bardzo zróżnicowane, dlatego niekiedy mogą obowiązywać dodatkowe warunki lub wymagania dotyczące konkretnych produktów (w tym ograniczenia wiekowe). W przypadku ukończenia 7 lat, ale nieukończenia 18 lat utworzenie Konta z dostępem do usługi PSN i korzystanie z niego wymaga pomocy lub zgody rodzica bądź opiekuna. Produkty przeznaczone do użytku w trybie online mogą nie nadawać się do użytku po wycofaniu funkcji z usługi PSN lub wyłączeniu serwerów i nie można uzyskać za nie zwrotu pieniędzy. Jednak zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Usługi świadczymy przy wykorzystaniu uzasadnionego pod względem handlowym poziomu umiejętności i zaangażowania. Wyjątkiem są gry internetowe dla wielu graczy dostępne w ramach usługi PlayStation™Now i niektóre gry bezpłatne. Usługi księgowe z nami to sama przyjemność. Użytkownik nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków świadczenia usługi ani umów zawartych z nami w związku z niniejszymi warunkami świadczenia usługi. Niektóre Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi dostosowanie ustawień aktualizacji automatycznych. Funkcje dostępne w ramach usługi PSNW dowolnym momencie możemy zdecydować o wycofaniu funkcji z usługi. Pozostałe usługi subskrypcji świadczone przez Google. W przypadku niezaakceptowania zmiany w niniejszych Warunkach świadczenia usługi lub w Warunkach korzystania z oprogramowania należy skontaktować się z nami w celu zamknięcia Konta. Jeśli usługi Google są używane na rzecz firmy, firma ta akceptuje niniejsze warunki. W razie uwag lub pytań dotyczących usług i/lub Produktów stron trzecich dostępnych w ramach usługi PSN należy skontaktować się z odpowiednią stroną trzecią. Google wykorzystuje informacje o lokalizacji gromadzone przez swoje usługi reklamowe do określania danych demograficznych. Jak podaje Orlen, duże zainteresowanie klientów i informacje uzyskane w pierwszym etapie pilotażu usługi eParagon pozwolą na przyspieszenie prac nad wypracowaniem docelowego modelu rozwiązania.